Newsletter

Glasilo št. 2

Drugo mednarodno srečanje

Severna Makedonija, april 2023

Dobrodošli v drugem glasilu projekta UnInLeCo (Trenerji inkluzivnega digitalnega učenja). Vodja projekta iz Univerza Alicante, Španija (institucija koordinatorica) se je partnerjem zahvalila za njihov dosedanji prispevek in začela razpravo o odprtih zadevah, ki so že bile izpostavljene na sestankih v februarju in marcu 2023.

Vsi partnerji so dali povratne informacije na rezultat 1 (R1) – priprava prvega priročnika. Predvidoma bo priročnik pripravljen konec maja 2023. Nato bodo partnerji priročnik prevedli v nacionalne jezike. 

Prvi diseminacijski dogodek je predviden v vsaki državi partnerici v ½ leta 2023. Namen dogodka je udeležencem podati informacije o projektu, zlasti pa predstaviti R1 ter nadaljnje aktivnosti v projektu, ter spodbuditi izmenjavo dobrih praks. Partnerji, ki so dogodek že izvedli, so na kratko predstavili vsebino in potek dogodka.  

Sledila je diskusija na temo zasnove e-platforme, ter vsebin, ki naj bi jih e-platforma vključevala. Partnerji so odprli razpravo in dali predloge o tem, kako oblikovati vsebino. SEE univerza bo odgovorna za oblikovanje vsebine, kar bo predstavljeno na naslednjem srečanju v Španiji, Alicante konec septembra.

Na sestanku smo razpravljali tudi o zagotavljanju kakovosti in ocenjevanju projektov, organizacijskih in finančnih vprašanjih, načrtu diseminacije in o nadaljnjih korakih projekta. Dogovorjeno je bilo, da bo naslednje mednarodno srečanje potekalo konec septembra.

Koordinator iz SEE univerze, Severna Makedonija, je pozdravil skupino in vse udeležence obvestil o najpomembnejših zanimivostih mest Skopje in Tetovo. Po mednarodnem srečanju so se udeleženci udeležili ogleda kampusa SEEU in kosila, ki ga je organiziral gostitelj.

Do naslednjega glasila!